Artikkelserie: Sepsis og vitamin C

Hva er det vi ikke vet om sepsis og vitamin C?

Du har sikkert hørt om vitamin C som “forkjølelses-stopperen”? Kanskje vet du også at den første randomiserte kliniske studien handlet om vitamin C i form av lime til behandling av skjørbuk. Men kan vitamin C redde pasienter med sepsis?

Vårt Lille Land forteller historien om Professor Marik som i 2017 begynte en ny form for sepsisbehandling: en blanding av vitamin C, hydrokortison og vitamin B. Han fikk ideen da en ung pasient lå for døden. Antibiotika og støttende behandling var ikke nok til å redde pasienten, og legene ikke hadde andre tiltak å komme med. Marik kjente til dyrestudier som hadde vist at vitamin C kunne øke overlevelsen ved sepsis og han bestemte seg for å prøve. Pasienten overlevde.

Hvorfor vitamin C?

I dokumentarserien Vårt Lille land fortelles det om professor Paul Marik som i 2017 begynte en ny form for sepsisbehandling: en blanding av vitamin C, hydrokortison og vitamin B
I dokumentarserien Vårt Lille land fortelles det om professor Paul Marik som i 2017 begynte en ny form for sepsisbehandling: en blanding av vitamin C, hydrokortison og vitamin B

Marik var ikke den første til å gi vitamin C til sepsis-pasienter. Allerede i 2014 ble det publisert en liten randomisert klinisk studie som undersøkte sikkerheten av vitamin C-behandling til sepsispasienter. Men hvorfor skulle noen tenke at det var en god ide å behandle sepsis med vitamin C i utgangspunktet?

Vitamin C er en kraftig antioksidant som har vært grundig studert, både i mennesker og dyr. Sepsis oppstår når kroppens immunforsvar overreagerer på en infeksjon og inflammasjonen - altså betennelsesreaksjonen - eskalerer. Den overdrevne inflammasjonen utsetter celler og organer for oksygenmangel og oksidativt stress. Dette skjer fordi blant annet fordi immunresponsen fører til en økning av frie radikaler. Dette er molekyler som kan reagere med og “ødelegge” andre molekyler. Tanken er at høye doser intravenøst vitamin C skal begrense det oksidative stresset, og dermed forhindre skader på celler og organer.

En viktig faktor i mange prosesser

Vitamin C er en såkalt kofaktor i cellene våre. Det betyr at det er en komponent som er nødvendig for at flere enzymer skal fungere. På denne måten er vitamin C en viktig del av immunforsvaret. I tillegg spiller vitamin C en rolle for produksjon av immunforsvarets signalstoffer og vasopressorer. En vasopressor er signalstoffer som skal holde blodtrykket oppe. Ved sepsis synker blodtrykket og pasientene må få vasopressorer utenfra i form av medisiner, vanligvis noradrenalin. Det er mulig at intravenøst tilskudd av vitamin C bidrar til at kroppen selv produserer vasopressorer, eller at vasopressorer virker bedre. Dette kan føre til at pasienten ikke blir like dårlig og at antibiotikabehandlingen får tid til å virke.

I tillegg virker vitamin C direkte på cellene i immunforsvaret. Makrofager, som patruljerer kroppen på jakt etter inntrengere, får hjelp av vitamin C til å bli mer effektive når de dreper bakterier. Laboratorieforsøk har vist at vitamin C virker hemmende på veksten for noen typer bakterier, men det er usikkert om dette også skjer i en pasient med sepsis.

Noen ganger kan ulike medisiner påvirke hverandre. Et medikament kan både øke eller dempe effekten av andre, og disse samspillene kan ha mye å si for om behandlingen lykkes. De fleste studier av vitamin C i sepsisbehandling har brukt vitamin C sammen med hydrokortison (og alltid sammen med antibiotika). Hydrokortison er kortisol i medikamentform, som brukes i sepsisbehandling for å øke blodtrykket. Det kan være at vitamin C øker effekten av dette hormonet.

Flere studier har vist at akutt syke personer, inkludert sepsispasienter, har lave nivåer av C-vitamin, eller alvorlig C-vitamin-mangel.

Akutt syke pasienter har ofte C-vitaminmangel

Vitaminer er stoffer som kroppen ikke kan produsere selv og som vi må få tilført via kosten. Vitamin C-mangel er velkjent fordi det fører til skjørbuk, en sykdom som er svært sjelden i Norge nå for tiden. Et glass appelsinjuice eller én appelsin dekker ditt daglige behov for C-vitamin. Når kroppens lager av vitamin C er mettet hjelper det ikke å få i seg mer. Tvert imot, for høyt inntak av vitamin C er skadelig og kan gi symptomer som kvalme og diare. Noen pasientgrupper, som personer med nyresvikt eller hemokromatose, skal være forsiktige med å få i seg for mye vitamin C.
Når det ikke er nyttig med ekstra vitamin C, og svært høye doser til og med kan være skadelig, hvorfor skulle det da være nyttig mot sepsis?

Flere studier har vist at akutt syke personer, inkludert sepsispasienter, har lave nivåer av C-vitamin, eller alvorlig C-vitamin-mangel. I Marik sin studie var det målte de nivået av C-vitamin før behandling hos 22 av de 46 pasientene. Samtlige av disse hadde lavere nivå av C-vitamin enn normalen. Det gjennomsnittlige nivået til pasientene var på 14.1 mikromolar, mot normalt nivå som er mellom 40-60 mikromolar.

Pasienter med sepsis vil i løpet av kort tid forbruke store mengder C-vitamin fordi cellene prøver å beskytte seg mot de frie radikalene som inflammasjonen produserer. Selv om kostholdet vårt til vanlig dekker behovet for C-vitamin, så vil den alvorlige inflammasjonen tømme kroppens lager.

CITRIS-ALI er en av de siste kliniske studiene som testet vitamin C mot sepsis. Her fant forskerne ingen effekt av vitamin C på organsvikt eller inflammasjon. Hvordan kan det ha seg?

Står vi ved startstreken av ny sepsis-behandling?

Siden den første pasienten har Marik sitt team behandlet 1600 sepsispasienter med vitamin C, hydrokortison og vitamin B. I tillegg har behandlingen spredd seg, blant annet til Norge. Flere studier har undersøkt vitamin C mot ulike akutte tilstander som sepsis, septisk sjokk, traumer, brannskader og hjertestans. Foreløpig er ikke resultatene entydige, og de er heller ikke enkle å tolke. CITRIS-ALI er en av de siste kliniske studiene som testet vitamin C mot sepsis. Her fant forskerne ingen effekt av vitamin C på organsvikt eller inflammasjon. Hvordan kan det ha seg?

Dette er dessverre ganske vanlig. Behandlinger som teoretisk sett burde fungere, eller som har gode resultater i laboratorieforsøk eller dyreforsøk, kan likevel være uten effekt i mennesker. Grunnen er at laboratorieforsøk eller dyreforsøk aldri kan gi helt sikre svar på hva som vil skje i menneskekroppen. Det er opp til de kliniske studiene å finne svar på om en behandling fungerer i praksis eller ikke.

Alle sepsispasienter er ikke like

Sepsispasienter er en stor gruppe med pasienter som kan være svært forskjellige. I denne gruppen finner vi alt fra nyfødte, friske unge kvinner som får sepsis av urinveisinfeksjon og eldre kreftpasienter som får sepsis på grunn av lungebetennelse. Vi vet ikke enda om alle sepsispasienter har nytte av vitamin C. Vi vet heller ikke om alle tåler behandlingen med høye doser. Pasienter som får høydose intravenøs vitamin C kan etterpå ha store forskjeller i konsentrasjon av vitamin C i blodet. Vi vet ikke hvorfor dette skjer, eller hvordan det påvirker effekten av behandlingen. Noen studier antyder at høydose vitamin C øker faren for nyreskader. Dette må de kliniske studiene gi svar på.

Powered by Labrador CMS