Friske gravide kan benytte seg av vanlige treningsformer, men det kan være noen former for trening som bør unngås.
Friske gravide kan benytte seg av vanlige treningsformer, men det kan være noen former for trening som bør unngås.

Aktiv i svangerskapet – hva er anbefalt?

Det finnes retningslinjer for fysisk aktivitet under svangerskapet, men hva er egentlig anbefalt for den aktive gravide?

Retningslinjer for gravide anbefaler at man har en aktiv livsstil under og etter svangerskapet (1-3). Dette kan gjøres på forskjellige måter, men de fleste retningslinjene tar ikke opp hvordan fysisk aktivitet kan forebygge og behandle kjente graviditetsplager.

Tidligere retningslinjer har fokusert på friske gravide kvinner, som nesten alltid har en reduksjon av fysisk aktivitet under svangerskapet (4,5). Mange gravide kvinner følger ikke anbefalingene for fysisk aktivitet (6), noe som fører til en forhøyet risiko for fedme, diabetes og andre svangerskapsrelaterte problemer (1). På den andre siden så finnes det entusiastiske idrettsutøvere som ofte møter og overskrider de generelle retningslinjene for fysisk aktivitet i svangerskapet.

IOC, den internasjonale olympiske komitè, og de fleste nasjonale idrettsorganisasjoner oppfordrer kvinner til å delta i alle olympiske idrettsaktiviteter (7). Siden flere kvinnelige idrettsutøvere konkurrerer godt inn i trettiårene er det mange som blir gravide og som ønsker å fortsette å konkurrere etter fødsel. Med dette i tankene har IOC samlet en internasjonal ekspertkomité for å granske forskningslitteraturen på fysisk aktivitet for disse kvinnene under og etter svangerskapet.

Treningsformer

Generelt kan friske gravide benytte seg av vanlige treningsformer. Idretter som bør unngås under svangerskapet inkluderer treningsformer som har en risiko for den gravide og/eller fosteret, for eksempel idretter med risiko for traumer (for eksempel ishockey og slalåm) (8), og de med mer fysiologiske risikofaktorer (for eksempel dykking) (9, 10).

I en nylig publisert oversiktsartikkel hvor forskere så på trening i høyden under svangerskapet, ble det konkludert med at gravide responderer forskjellig på trening i høyden på grunn av faktorer som alder, aktivitetsnivå, helsestatus, høydenivå, treningsintensitet og hvilken type trening det er som gjennomføres (11). Høydetrening kan innebære risiko for den gravide og barnet i magen, og det er gjort lite forskning på området (11).

Gravide har god effekt av å trene styrke to ganger i uken i svangerskapet.
Gravide har god effekt av å trene styrke to ganger i uken i svangerskapet.

Når det gjelder styrketrening har mild til moderat styrketrening med frivekter eller maskiner generelt ikke noen bivirkninger under graviditeten (12-14). En treningsstudie fra 2014 viste økt muskelstyrke og antall repetisjoner (36‒56 % forbedring) i forskjellige styrkeøvelser hos friske gravide kvinner som gjennomførte et styrkeprogram to ganger i uken i 12 uker (15).

Det er flere studier som viser at utholdenheten forblir den samme eller blir litt bedre i graviditeten hvis kvinnen fortsetter å trene (16-18). De seneste studiene har vist at de fleste løpere bevisst reduserer treningsvolumet under graviditeten, og færre enn en tredjedel fortsetter å løpe i tredje trimester (19).

Risikofaktorer

Det er lite kunnskap på friske gravide og de ulike treningsformene, men tar man risikofaktorer i betraktning - kan man få et bedre bilde av hva som er anbefalt for den aktive gravide.

Blodtrykk - Rundt 6 % av kvinner vil oppleve høyt blodtrykk under svangerskapet og 25 % av disse utvikler svangerskapsforgiftning. Dette ble redusert med 36 % hos kvinner som trente før og under svangerskapet sammenlignet med kvinner som ikke trente (20). En kraftigere reduksjon ble observert i kvinner som trente på et høyt intensitetnivå (20).

Diabetes - Forekomsten av svangerskapsdiabetes er på rundt 10 % og kvinner som får denne diagnosen har en høyere risiko for å utvikle fremtidig diabetes. Omtrent 50 % av disse utvikler type 2 diabetes innen 5 år etter fødsel. Kvinner som er aktive før og under graviditeten har lavere risiko for å utvikle type 2 diabetes sammenlignet med kvinner med lavere aktivitetsnivå (21-23).

Muskel og skjelett - Rundt 50 % av gravide opplever bekkenledd- og korsryggsmerter under graviditeten. Det er lite kunnskap på hvordan man kan forebygge denne type smerte under svangerskapet, men en studie viste 14 % lavere risiko for kraftige bekkenleddsmerter under graviditeten hos kvinner som trente med høy intensitet 3-5 ganger i uken før de ble gravide (24).

Bekkenbunnen - Inkontinens og underlivsfremfall er vanlige tilstander i og etter et svangerskap. Mellom 28-80 % av alle kvinner har underlivsproblemer under sportslige aktiviteter, vanligst i idretter som involverer høy intensitet som trampoline og turn (25). En studie fant økt risiko for inkontinens hos kvinner som trente mer enn 8 timer i uken (26). I en nylig oversiktsartikkel hadde gravide kvinner som hadde gjort intensiv bekkenbunnstrening før fødsel mindre risiko for å rapportere inkontinens opp til 6 måneder etter fødsel i forhold til de som ikke gjorde disse øvelsene (27).

IOC`s ekspertgruppe mener at det er trygt med et høyt intensitetnivå under trening både i og etter svangerskapet. Dersom den gravide klarer å holde et moderat aktivitetsnivå kan formen bli bedre, men individuelle forskjeller og hvilken idrett, har betydning for hvor høyt aktivitetsnivå den gravide kan holde.


Kilder:

1. Committee Opinion No. 650 Summary: physical activity and exercise during pregnancy and the postpartum period. Obstet Gynecol 2015;126:1326–7. doi:10.1097/AOG.0000000000001209

2. Davies GA, Wolfe LA, Mottola MF, et al. Exercise in pregnancy and the postpartum period. J Obstet Gynaecol Can 2003;25:516–29.

3. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Exercise in pregnancy 2006:1–7.

4. Owe KM, Nystad W, Skjaerven R, et al. Exercise during pregnancy and the gestational age distribution: a cohort study. Med Sci Sports Exerc 2012;44:1067–74. doi:10.1249/MSS.0b013e3182442fc9

5. Haakstad LA, Bo K. Exercise in pregnant women and birth weight: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2011;11:66. doi:10.1186/1471–2393-11-66

6. Gjestland K, Bo K, Owe KM, et al. Do pregnant women follow exercise guidelines? Prevalence data among 3482 women, and prediction of low-back pain, pelvic girdle pain and depression. Br J Sports Med 2013;47:515–20. doi:10.1136/bjsports-2012-091344

7. Bø K, Barakat R, Brown WJ, et al. Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016 evidence summary from the IOC expert group meeting, Lusanne. Part 1 ‒ exercise in women planning pregnancy and those who are pregnant. Br J Sports Med 2016;50:571-589.

8. Evenson KR, Barakat R, Brown WJ, et al. Guidelines for physical activity during pregnancy: comparisons from around the world. Am J Lifestyle Med 2014;8:102–21. doi:10.1177/1559827613498204

9. Baud D, Damnon F, de Rham M. Should a pregnancy test be required before scuba diving? Br J Sports Med 2016:(in press) File number 095770. doi:10.1136/bjsports-2015-095770

10. Camporesi EM. Diving and pregnancy. Semin Perinatol 1996;20:292–302.

11. McManis BG. Integrative Review of Exercise at Altitude during Pregnancy. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(17):9272. https://doi.org/10.3390/ijerph18179272

12. Clapp JF III.. Is exercise during pregnancy related to preterm birth? Clin J Sport Med 2009;19:241–3. doi:10.1097/JSM.0b013e3181a5fbfa

13. Clapp JF III.. Exercise during pregnancy. A clinical update. Clin Sports Med 2000;19:273–86.

14. Olson D, Sikka RS, Hayman J, et al. Exercise in pregnancy. Curr Sports Med Rep 2009;8:147–53. doi:10.1249/JSR.0b013e3181a61d51

15. O'Connor PJ, Poudevigne MS, Cress ME, et al. Safety and efficacy of supervised strength training adopted in pregnancy. J Phys Act Health 2011;8:309–20.

16. Clapp JF III., Capeless E. The VO2max of recreational athletes before and after pregnancy. Med Sci Sports Exerc 1991;23:1128–33.

17. Kardel KR. Effects of intense training during and after pregnancy in top-level athletes. Scand J Med Sci Sports 2005;15:79–86. doi:10.1111/j.1600-0838.2004.00426.xCrossRef

18. Wolfe LA, Brenner IK, Mottola MF. Maternal exercise, fetal well-being and pregnancy outcome. Exerc Sport Sci Rev 1994;22:145–94.

19. Tenforde AS, Toth KE, Langen E, et al. Running habits of competitive runners during pregnancy and breastfeeding. Sports health 2015;7:172–6. doi:10.1177/1941738114549542

20. Aune D, Saugstad OD, Henriksen T, et al. Physical activity and the risk of preeclampsia: a systematic review and meta-analysis. Epidemiology 2014;25:331–43. doi:10.1097/EDE.0000000000000036

21. Retnakaran R, Qi Y, Sermer M, et al. Pre-gravid physical activity and reduced risk of glucose intolerance in pregnancy: the role of insulin sensitivity. Clin Endocrinol (Oxf) 2009;70:615–22. doi:10.1111/j.1365-2265.2008.03393.x

22. Russo LM, Nobles C, Ertel KA, et al. Physical activity interventions in pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol 2015;125:576–82. doi:10.1097/AOG.0000000000000691

23. Dempsey JC, Sorensen TK, Williams MA, et al. Prospective study of gestational diabetes mellitus risk in relation to maternal recreational physical activity before and during pregnancy. Am J Epidemiol 2004;159:663–70.

24. Owe KM, Bjelland EK, Stuge B, et al. Exercise level before pregnancy and engaging in high-impact sports reduce the risk of pelvic girdle pain: a population-based cohort study of 39 184 women. Br J Sports Med Published Online First: 4 October 2015 doi:10.1136/bjsports-2015-094921

25. Caylet N, Fabbro-Peray P, Mares P, et al. Prevalence and occurrence of stress urinary incontinence in elite women athletes. Can J Urol 2006;13:3174–9.

26. Vitton V, Baumstarck-Barrau K, Brardjanian S, et al. Impact of high-level sport practice on anal incontinence in a healthy young female population. J Womens Health (Larchmt) 2011;20:757–63. doi:10.1089/jwh.2010.2454

27. Boyle R, Hay-Smith EJ, Cody JD, et al. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database Syst Rev 2012;(10):CD007471. doi:10.1002/14651858.CD007471.pub2

Powered by Labrador CMS