Spenningshodepine er en vanlig hodepine.

Spenningshodepine – hva kan hjelpe mot det trykkende ubehaget?

Mange har hodepine ofte. Du kan  gjøre tiltak selv og få behandling som hjelper. 

Om bloggen

Mange opplever smerter i muskler og ledd. Rygg- og nakkeplager rammer flest og koster mest i det norske samfunnet. Likevel er muskel- og leddhelse et underprioritert forskningsområde.

I denne bloggen formidler og diskuterer forskere og klinikere (ny) forskning som kan bidra til å hjelpe de som plages av, samt å øke forståelsen av, muskel- og leddplager.

Bloggen drives av forskere i nettverket Et liv i bevegelse – Norsk kiropraktorforenings forskningsstiftelse: Et Liv i Bevegelse (elibforskning.no)

Kontakt: blogg@elibforskning.no

Spenningshodepine, også kjent som tensjonshodepine, er en hodepinelidelse med hyppig forekomst, anslått å ramme 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge, mens det på verdensbasis er anslått å ramme 26 prosent (1, 2). 

Spenningshodepine er en primær hodepinelidelse som betyr at det ikke finnes en underliggende sykdom (3). Smertene i hodet oppleves ofte som trykkende eller strammende, og er av ikke-pulserende karakter (4, 5). Ofte kan det oppleves som et stramt bånd eller «lue» rundt hodet ledsaget av ømhet i muskulatur rundt hodet og nakken (1). Hodepinen er tilbakevennende.

Kjente årsaker

Vanlige årsaker til spenningshodepine kan være mangel på søvn, stress eller uregelmessige rutiner på matinntak (6). Også kaffeabstinens og dehydrering kan bidra til spenningshodepine (7). Forskning viser derimot til at det ikke er en klar sammenheng mellom inntak av alkohol og utvikling av spenningshodepine, men at inntak av alkoholdig drikke (vin og sprit) uten ekstra væskeinntak kan bidra til dehydrering som igjen kan være utløsende for spenningshodepine (7-9).

Hvordan stilles rett diagnose?

Over 200 hodepinetyper har blitt identifisert av den internasjonale hodepineforening (10). På bakgrunn av den store variasjonen i underliggende årsaker, er en systematisk tilnærming til diagnostisering og korrekt behandling særdeles viktig (11). Diagnosen spenningshodepine stilles på bakgrunn av en grundig sykehistorie, samt ved å utelukke andre aktuelle diagnoser (6).

Hva er effektiv behandling?

Medisinutløst hodepine

Smertestillende medisin kan forårsake hodepine. 

Wakerly et al. (13) og Sinclair et al. (14)

Behandlingsalternativene for spenningshodepine er mange. Forskning har vist at denne hodepinetypen kan ha god effekt av farmakologisk behandling med Aspirin, Paracet og en rekke ikke-steroide-antiinflammatoriske legemidler, som ibuprofen eller naproxen (12). 

Det er derimot verdt å understreke at en betydelig bruk av smertestillende i seg selv kan gi daglige hodepiner, også kalt medisinutløst hodepine. Dette er ofte sett hos pasienter som både har spenningshodepine og migrene (13, 14). 

Imidlertid er andre hensyn som tilstrekkelig hvile, væskebalanse og søvn viktige livsstilskomponenter som kan bidra til kontroll over hodepinen (12). Forskning har også antydet at behandling hos psykolog kan være av nytte siden de kan tilby behandling for høyt stressnivå og søvnproblemer som alle er forverrende årsaker i hodepinelidelser (15-17).

 Massasje og manipulasjonsbehandling kan hjelpe

Massasjeterapi av hodet og nakkemuskulatur kan muligvis redusere både intensitet, varighet og frekvens av spenningshodepine (18). Kiropraktorer og manuellterapeuter bruker ofte manipulasjonsbehandling for hodepinelidelser. 

Effekten av manipulasjonsbehandling for spenningshodepine viser varierende resultater, noe som antyder at effektiviteten ikke er overlegen andre behandlingsmetoder (19-21).

For å oppnå best mulig symptomlindring kan det være fornuftig å kombinere flere behandlingsmetoder for spenningshodepine, se over egen livsstil og finne ut av hvilke rutiner som fungerer for deg som enkeltperson i hverdagen.

Om forfatteren:

Øystein Smidt er kiropraktor med mastergrad fra Anglo European College of Chiropractic University College (AECC UC) i Bournemouth, England. Til daglig jobber han hos NEMUS Nesttun. Øystein skrev masteroppgaven sin på effekten av behandling av en rekke hodepinetyper (spenningshodepine og nakkehodepine).

Referanser:

1. Linde M. Hodepine av spenningstype (HST): Norsk Elektronisk Legehåndbok; 5. mai 2021 [Available from: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/nevrologi/tilstander-og-sykdommer/hodepiner/spenningshodepine.

2. Stovner LJ, Hagen K, Linde M, Steiner TJ. The global prevalence of headache: an update, with analysis of the influences of methodological factors on prevalence estimates. J Headache Pain. 2022;23(1):34.

3. Benoliel R, Eliav E. Primary headache disorders. Dent Clin North Am. 2013;57(3):513-39.

4. Ashina S, Mitsikostas DD, Lee MJ, Yamani N, Wang SJ, Messina R, et al. Tension-type headache. Nat Rev Dis Primers. 2021;7(1):24.

5. Spenningshodepine. Norsk Helseinformatikk (NHI). 2023.

6. Chowdhury D. Tension type headache. Ann Indian Acad Neurol. 2012;15(Suppl 1):S83-8.

7. Wöber C, Wöber-Bingöl C. Triggers of migraine and tension-type headache. Handb Clin Neurol. 2010;97:161-72.

8. Błaszczyk B, Straburzyński M, Więckiewicz M, Budrewicz S, Niemiec P, Staszkiewicz M, et al. Relationship between alcohol and primary headaches: a systematic review and meta-analysis. J Headache Pain. 2023;24(1):116.

9. Benelam B, Wyness L. Hydration and health: a review. Nutrition Bulletin. 2010;35(1):3-25.

10. May A. Hints on Diagnosing and Treating Headache. Dtsch Arztebl Int. 2018;115(17):299-308.

11. Lipton RB, Bigal ME, Steiner TJ, Silberstein SD, Olesen J. Classification of primary headaches. Neurology. 2004;63(3):427-35.

12. Weatherall MW. Drug therapy in headache. Clin Med (Lond). 2015;15(3):273-9.

13. Wakerley BR. Medication-overuse headache: painkillers are not always the answer. Br J Gen Pract. 2020;70(691):58-9.

14. Sinclair AJ, Sturrock A, Davies B, Matharu M. Headache management: pharmacological approaches. Practical neurology. 2015;15(6):411–23.

15. Nicholson RA. Chronic headache: the role of the psychologist. Curr Pain Headache Rep. 2010;14(1):47-54.

16. Lee HJ, Lee JH, Cho EY, Kim SM, Yoon S. Efficacy of psychological treatment for headache disorder: a systematic review and meta-analysis. J Headache Pain. 2019;20(1):17.

17. Houle TT, Butschek RA, Turner DP, Smitherman TA, Rains JC, Penzien DB. Stress and sleep duration predict headache severity in chronic headache sufferers. Pain. 2012;153(12):2432-40.

18. Falsiroli Maistrello L, Geri T, Gianola S, Zaninetti M, Testa M. Effectiveness of Trigger Point Manual Treatment on the Frequency, Intensity, and Duration of Attacks in Primary Headaches: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Front Neurol. 2018;9:254.

19. Kamonseki DH, Lopes EP, van der Meer HA, Calixtre LB. Effectiveness of manual therapy in patients with tension-type headache. A systematic review and meta-analysis. Disabil Rehabil. 2022;44(10):1780-9.

20. Coellho M, Ella N, Garvin A, Cox C, Sloan W, Palaima M, Cleland JA. The effectiveness of manipulation and mobilization on pain and disability in individuals with cervicogenic and tension-type headaches: a systematic review and meta-analysis.: Physical Therapy Reviews; 2019. p. 29-43.

21. Cumplido-Trasmonte C, Fernández-González P, Alguacil-Diego IM, Molina-Rueda F. Manual therapy in adults with tension-type headache: A systematic review. Neurologia (Engl Ed). 2021;36(7):537-47.

 

Powered by Labrador CMS