Blogg: Energiomstillinga

Korleis kan energimiksen sjå ut i 2050? Treng me eigentleg meir kraft i Noreg? For dei som ikkje har so mykje vasskraft som vi har: er det mogleg å driva eit heilt land berre på vind- og solkraft? Den generelle retninga til energiomstillinga er klar og tydeleg: ut med fossil brennstoff, inn med fornybar kraft. Men går du inn i detaljane finnes det endå mange opne forskingsspørsmål! Koen er stipendiat i energisystemmodellering ved UiT og skriv om korleis Noreg og resten av verda kan kome til å klare det grøne skiftet.

Powered by Labrador CMS