Blogg-Hvordan tenker vi tall

Om bloggen

Forskning på tidlig læring av tall og matematikk er relativt nytt innen pedagogisk psykologi. Heldigvis er det stadig flere som stiller viktige spørsmål knyttet til dette temaet! Hvordan lærer barn tall? Hvorfor strever noen med matematikken, og hva er egentlig matematikk? Er dyskalkuli vanlig? Hva kan påvirke utviklingen av matematiske ferdigheter?

På denne bloggen kan du lese om teorier, forskningsfunn og prosjekter fra innland og utland som dreier seg om å finne svar på disse spørsmålene.

Jeg som skriver heter Tonje Amland. Jeg har bakgrunn fra utviklingspsykologien og er for tiden doktorgradsstipendiat ved Institutt for Spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo. I mitt arbeid forsøker jeg å se på utviklingen av tallferdigheter i løpet av de første skoleårene – samt se denne utviklingen i sammenheng med andre ferdigheter, individuelle forskjeller og ytre faktorer som foreldre og hjemmemiljø.

Powered by Labrador CMS