Blogg: risiko

Om bloggen

Hei! Velkommen til min blogg om kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, og da først og fremst hjemmetjenesten.

Kort om meg: Jeg er stipendiat ved Universitetet i Stavanger – det vil si at jeg tar en doktorgrad. Da jeg startet på doktorgraden i september 2021, visste jeg ikke så mye om hjemmetjenesten. Jeg visste i alle fall ikke hvor dyp respekt jeg ville få for dem. Jeg visste heller ikke hvor viktige de er for at helsetjenesten i Norge skal fungere trygt også i fremtiden – men det er de. Faktisk er hjemmetjenesten den delen av helsesystemet som vokser raskest både i Norge og andre vestlige land. Likevel er det mye vi fortsatt ikke vet om hvordan hjemmetjenesten fungerer.

Inngangsporten min til både forskning og blogg er risikobegrepet, og jeg vil fortelle deg hvordan risiko, pasientsikkerhet og kvalitet henger tett sammen.

Powered by Labrador CMS