Blogg klasseromsforskerne

Klasseromsforskerne

Vi som skriver på bloggen jobber med en stor videostudie av norske klasserom. Studien heter LISA, og teamet vårt har filmet undervisningstimer i matematikk og norsk på åttende trinn rundt om i Norge.

Elevene har også svart på en undersøkelse, og vi ser på nasjonale prøver for å vite noe om den faglige fremgangen.

Vi undersøker spørsmål som:

- Hvordan opplever elevene undervisningen?

- Hva er vanlige arbeidsformer i fagene?

- Hva gjør undervisningen med det eleven faktisk lærer?

Til daglig holder vi alle til på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

(Bakgrunnsfoto: Colourbox)

Powered by Labrador CMS