For en stor gruppe pasienter blir smertene sjelden helt borte, men de varierer i intensitet.
For en stor gruppe pasienter blir smertene sjelden helt borte, men de varierer i intensitet.

Hvordan arter nakkesmerter seg over tid?

Og hvorfor er det viktig å vite dette?

Nakkesmerter er noe som plager de aller fleste i løpet av livet. Det gir ikke bare redusert bevegelse med vanskeligheter for å utøve arbeid eller være sosial, men det er også svært kostbart for samfunnet.

Det er derfor viktig å kunne identifisere faktorer som kan hjelpe oss å forutse hvordan smerte vil arte seg over tid.

Nakkesmerter har sjelden en klar årsak

Det er sjelden vi finner en klar årsak til nakkesmertene, og de omtales derfor oftest som «uspesifikke». De aller fleste pasienter har en bedring i smerte og funksjon ganske raskt etter en smerte-episode har oppstått og behandling har begynt.

Denne bedringen ser vi ofte også i pasienter med en forverring av en allerede vedvarende nakkeplage, men bedringen er både større og skjer raskere hos pasienter der smerten er oppstått nylig.

Nakkesmerte er dynamisk

Tidligere har smerte blitt beskrevet som akutt eller kronisk. Den akutte smerten ble beskrevet som å forsvinne av seg selv i løpet av noen måneder og forbli borte, og kroniske plager ble definert som smerte som varte tre måneder eller lenger.

Nyere forskning har vist at disse definisjonene er ugunstige, og vi bruker ikke lenger ord som «kurert» om nakkesmerter. Smerte er en dynamisk tilstand, som ofte starter tidlig i tjue-årene. De aller fleste opplever smerte som kommer og går.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

For en stor gruppe pasienter vedvarer smerten; den varierer i intensitet, og mange har smerte med store svingninger – men den blir sjelden helt borte. Smerte kan også være episodisk, der en episode kan variere, fra dager til flere måneder, men kan også forsvinne helt i lengre perioder.

Vi vet at de som har smertefrie perioder er mindre plaget av smertene over tid, og har større potensiale for bedring enn de som ikke har smertefrie perioder. Men pasienter med episodiske smerter av lengre varighet og gradvis kortere smertefrie perioder har større risiko for forverring, og det er viktig at disse smertene blir fulgt litt tettere i perioder i et forsøk på å forhindre at smerten blir vedvarende.

Hva har denne kunnskapen å si for pasienter og behandlere?

Det er godt kjent at pasienters smertehistorie og forventninger til resultat av behandling henger sammen med prognosen for hvordan det kommer til å gå med smerten i fremtiden.

Sammen med kunnskapen om hvordan smerten har vært over tid, vil vi lettere kunne skreddersy et behandlingsprogram som passer den enkelte pasient. I tillegg vil vi med bedre sikkerhet kunne vite hvem som ikke trenger behandling, men som får best oppfølging ved råd om aktivitet og andre smerte-reduserende tiltak.

Referanse:

Irgens, P., Myhrvold, B. L., Kongsted, A., Waagan, K., Engebretsen, K. B., Vøllestad, N. K., & Robinson, H. S. (2021). The clinical course of neck pain: Are trajectory patterns stable over a 1- year period? European Journal of Pain, 00, 1– 12. https://doi.org/10.1002/ejp.1879

Om forfatteren:

Pernille Irgens er utdannet kiropraktor ved Anglo-European College of Chiropracticand i England i 2001. Hun har jobbet som kiropraktor i England, Italia og Norge, og tar for tiden en doktorgrad innen forløp av nakkeplager hos kiropraktorpasienter på Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Medlem av Norsk Kiropraktorforening.

Powered by Labrador CMS