Blogg: NABU

Om Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning - NABU:

Gjennom å styrke forskningen og kompetansen innenfor bærekraft og utdanning, jobber Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU) for å bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn. Denne bloggen er et ledd i dette arbeidet å styrke bærekraftperspektiver i utdanningssektoren. NABU-nettverket ble etablert i etterkant av en nettverkskonferanse om bærekraft som ble avholdt desember 2019 på Universitetet i Oslo.

Bærekraftperspektivet har fått en sentral plass i læreplaner på samtlige utdanningsnivåer. ‘Bærekraftig utvikling’ er ett av tre tverrfaglige temaer som skolen er forpliktet å legge vekt på, i tillegg til ‘Folkehelse og livsmestring’ og ‘Demokrati og medborgerskap’. Hvordan jobber den enkelte utdanningsinstitusjonen med implementering av bærekrafts dimensjonen i sine utdanninger? Hva strever den enkelte lærerutdannere med når hun/han skal motivere sine studenter? Hvilke problemstillinger forskes det på under tema bærekraft i utdanningen, og hva sier forskningen om muligheter og utfordringer med implementering av bærekraftperspektiv i undervisning?

I denne bloggen vil vi skrive om stort og smått som skjer innenfor temaet bærekraft og utdanning. Du kan også følge oss på vår Facebook-side.

Visste du at NABU også er navnet på en av gudene i det gamle Mesopotamia? Nabu, eller Nebo, var i Mesopotamias gudeverden var visdommens og skrivekunstens gud

Powered by Labrador CMS