Blogg: Norskpraten

Om Norskpraten

Norskpraten er en podcastserie laget av Maja Michelsen og Stine Brynildsen ved Høgskolen i Østfold. I podcasten ønsker vi å skape glede, entusiasme og engasjement for norskfaget, i alle dets aspekter og fasetter. I episodene presenterer og diskuterer vi fagstoff, forskning, praksisbaserte erfaringer og refleksjoner rundt norskfaget og det å være norsklærer i dag. Hovedmålgruppa er norsklærere i UH, grunnskole og videregående opplæring - og ikke minst lærerstudenter. Samtidig har vi ønske om å ta opp temaer som er både fagovergripende og aktuelle for andre fag og målgrupper.

Hvem er vi?

Stine Brynildsen er høgskolelektor og tilknyttet seksjon for IKT og læring ved lærerutdanningen. Stine har mastergrad i nordisk litteratur og har tidligere jobbet mange år i videregående skole som norsklærer. I tillegg har hun jobbet mye med pedagogisk bruk av digitale verktøy, og på HiØ er (norsk)lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse feltet hun interesserer seg mest for.

Maja Michelsen er førsteamanuensis i norsk og tilknyttet norskseksjonen ved avdeling for lærerutdanning. Maja har jobbet ved HiØ siden 2006 og har skrevet doktorgrad om den tekstkompetansen barn i alderen 9-12 år utvikler på fritiden. Utover å være opptatt av hva barn liker å lese og skrive på fritiden, er Maja særlig interessert i multimodalitet, literacy, kritisk tekstkompetanse, tekstanalyse og skrivedidaktikk.

Powered by Labrador CMS