Bærekraftig turisme

Vi er en gruppe turismeforskere ved Høgskolen i Sørøst Norge, campus Bø. Gjennom denne bloggen ønsker vi å markere at FN har utnevnt 2017 som «Året for bærekraftig turisme for utvikling» (Year of Sustainable Tourism for Development). Turisme er en næring som står i nær relasjon til miljømessige, økonomiske, kulturelle og sosiale forhold i samfunnet.

Gjennom vår forskning ønsker vi å belyse fenomenet turisme og dets konsekvenser og muligheter fra ulike perspektiv. Vi mener det er viktig å stille kritiske spørsmål, reflektere og tenke alternativt for å forstå og imøtekomme det som i dag er en av verdens raskest voksende industrier.

Her er vi som skriver på bloggen:

Anne Gry Sturød: Samfunnsgeograf, høgskolelektor og stipendiat. Forsker på bærekraftig turisme i Kirgisistan. Kontakt: [email protected]

Gudrun Helgadottir: Professor, forsker på hesteturisme og sosial bærekraft i turisme.

Ingeborg Nordbø: Førsteamanuensis, forsker på turisme og frivillighet, vandreturisme og entreprenørskap.

Per Strømberg: Førsteamanuensis, forsker på opplevelsesturisme, gjenbruk og designturisme.

Powered by Labrador CMS