Blogg: fremtidens helse- og velferdstjenester

Vi bygger fremtidens helse- og velferdstjenester!

 

  • Vi blir stadig flere eldre, etterspørselen etter helse- og velferdstjenester er langt større enn hva vi klarer å levere, og pengene innen helse- og velferdstjenester i dag går i stor grad til reparasjon og brannslukking fremfor forebygging. Hvordan skal vi klare å gjøre noe med dette?
  • Universitetet i Sørøst-Norge er Norges fjerde største universitet og vi har ledende fagmiljøer på helseteknologi, helsefremmende arbeid, sykepleie, barnevern, vernepleie, miljømedisin, natur, friluftsliv og fysisk aktivitet. I tillegg er vi ledende internasjonalt på involvering og medvirkning av brukere og personer med erfaringskompetanse i forskningsprosjekter. Strategisk forskningsområde for fremtidens helse- og velferdstjenester fokuserer på utvikling og implementering av nyskapende løsninger for å møte de voksende kravene i helse- og velferdssektoren. Det innebærer forskning på ny teknologi, innhold og oppgavedeling i tjenestene, og politikkutvikling.
  • I denne bloggen vil vi skrive om siste nytt innen forskningsområdet fremtidens helse- og velferdstjenester. I tillegg vil vi gi innsikt i aktuelle prosjekter temaer som er relevante for å bygge bærekraftige helse- og velferdstjenester som står seg inn i fremtiden.
Powered by Labrador CMS