Fra tall til figurer

Grafer, diagrammer og fargerike kart. Vi møter dem stadig oftere, i nyhetsmediene, i lærebøkene og i informasjonskampanjene. Mengden av data i samfunnet vokser, og det blir stadig lettere å visualisere dem.

Hvordan leser vi egentlig slike datavisualiseringer? Og hvordan blir de laget? Gjør de nyhetene og lærebøkene mer saklige og informative, eller kan det bare virke slik?

I denne bloggen spør vi, ni forskere i et prosjekt som ledes fra Universitetet i Agder, hvordan vi kan bli flinkere til å forstå og kritisk vurdere datavisualiseringer, vi som verken er matematikere eller designere.

Hvis du vil vite mer om prosjektet, kan du gå inn på nettsiden vår, indvil.org.