Fra tall til figurer

Grafer, diagrammer og fargerike kart. Vi møter dem stadig oftere, i nyhetsmediene, i lærebøkene og i informasjonskampanjene. Mengden av data i samfunnet vokser, og det blir stadig lettere å visualisere dem.

Hvordan leser vi egentlig slike datavisualiseringer? Og hvordan blir de laget? Gjør de nyhetene og lærebøkene mer saklige og informative, eller kan det bare virke slik?

I denne bloggen spør vi, ni forskere i et prosjekt som ledes fra Universitetet i Agder, hvordan vi kan bli flinkere til å forstå og kritisk vurdere datavisualiseringer, vi som verken er matematikere eller designere.

Hvis du vil vite mer om prosjektet, kan du gå inn på nettsiden vår, indvil.org.

Powered by Labrador CMS