Hans K. Stenøien

NTNU Vitenskapsmuseet har et spesielt ansvar for forskning, samlingsvirksomhet og formidling relatert til vår natur- og kulturhistorie.

Jeg arbeider innen fagfeltet biosystematikk, og er tilknyttet Systematikk- og evolusjonsgruppa ved NTNU Vitenskapsmuseet. Vi arbeider med spørsmål knyttet til artsdannelse, slektskap mellom arter, og arters utbredelse i tid og rom. Jeg er spesielt interessert i hvordan evolusjon har foregått hos planter.

Skriver også på bloggen Evolusjon!

Powered by Labrador CMS