Interkulturelle refleksjoner

Vi vil blogge om flyktninger og innvandrere, kulturelt mangfold, bistand og andre samfunnsaktuelle tema med interkulturelle perspektiv.

«Vi» er i første omgang professor Line Alice Ytrehus og professor Øyvind Økland.

Line arbeider på avdeling for Interkulturelle studier på NLA høgskolen og Øyvind er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og professor II ved NLA Høgskolen.

Line arbeider på avdeling for Interkulturelle studier på NLA høgskolen sammen med flere andre forskere og har dessuten flere kolleger med tilstøtende forskningsinteresser på andre avdelinger. Øyvind er tilknyttet pedagogikkseksjonen i Oslo i sin toerstilling.

Interkulturell forståelse er studiet av interkulturell kommunikasjon og samhandling, og av hva som påvirker interkulturelle relasjoner, hvordan aktørene mestrer og forhandler mellom kulturelle forskjeller, og hvordan premissene bestemmes.

Interkulturelle studier ved NLA bygger på sosialantropologi, kommunikasjonsfag, religionsvitenskap og generell samfunnsvitenskap.

Studiet omfatter et bachelor- og masterstudium med ca. 400 studenter i Bergen og Kristiansand.

Kontakt: Line Alice Ytrehus og Øyvind Økland

Om forfatterne

Line Alice Ytrehus er professor i interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen. Hun har vært interessert i kulturelt mangfold så lenge hun kan huske, og har alltid levd i et internasjonalt miljø.

Mest inntrykk hittil gjorde nok året i India i ungdomstiden og de mange turene til Bolivia med studenter og forskning de siste tretten årene. Hennes forskningsinteresser spenner fra intellektuelle flyktningers opplevelse av integrering- og ekskluderingsprosesser i Norge til bistandssamarbeid, urfolkbevegelser og inkludering i Bolivia.

Hun har også forsket på forskningsetikk og grunnlagsproblemer i studier av kulturelt mangfold. Hun er brennende engasjert i spørsmål om menneskeverd, sosial rettferdighet, inkludering og menneskerettigheter. Du kan lese mer om henne her.

Øyvind Økland er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda og professor II ved NLA Høgskolen, tilknyttet pedagogikk seksjonen i Oslo. Han har en spesiell interesse for mediene og sosiale mediers rolle i den interkulturelle kommunikasjonen.

Han er opptatt av forholdet mellom lokal og global kultur og har forsket på mediebruk blant norsk, norsk-somalisk, ghanesisk og kenyansk ungdom. Han har også jobbet med pedagogiske problemstillinger knyttet opp mot det interkulturelle.

Lokalt har han engasjert seg i forum og festivaler som tar opp interkulturelle spørsmål, og er blant annet initiativtaker til InspirasjonsKILDEN, et forum for interkulturelle spørsmål i Agder. Du kan lese mer om ham her.

Les de siste nyhetene fra forskning.no
Stillingsmarked
Powered by Labrador CMS