Formidlende omstendigheter

Dette er en blogg om forskning på forskningskommunikasjon.

Hva er det egentlig? Hvem gjør det? Og hvordan foregår det?

Vi tar opp ulike dilemmaer, paradokser og problemstillinger knyttet til det å kommunisere forskning.

Bak denne bloggen står tre forskningsprosjekter som fikk midler fra Forskningsrådets FORSKKOM-utlysning, men vi vil og invitere inn gjestebloggere.