Naturforskerne

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn.

NINA leverer kunnskap som brukes til politikkutforming, i forvaltning og til verdiskapning. NINAs forskere har kunnskap om artene, naturtypene og ikke minst om samfunnets bruk av naturen. Dette er kunnskap vi bruker i samarbeid med oppdragsgivere og andre forskningsmiljøer for å finne framtidas miljøløsninger.

Her skriver forskerne fritt om selvvalgte tema, enten det er egen forskning eller andre fagområder. Fellesnevneren er engasjementet for forskning, natur og samfunn.

Frode Ødegaard er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning der han jobber med en rekke problemstillinger innen artsmangfold og bevaringsbiologi hos insekter både i Norge og internasjonalt. Han er spesialist på biller, men har de siste ti årene vært særlig opptatt av insektgrupper som har viktige funksjoner i naturen.

John Linnell is a senior scientist at the Norwegian Institute for Nature Research and member of the Large Carnivore Initiative for Europe.

Powered by Labrador CMS