Blogg: Under trekrona

Skogbiologene

Skogen er imponerende!

Skogen og treas liv skjuler mange fascinerende historier som ofte overgår vår villeste fantasi. Vi er en gruppe fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som forsker på trefysiologi, skogøkologi og -biologi.

Vi mener skogen fortjener et utstillingsrom utenfor forskernes fagtidsskrifter.

Vi blogger hovedsakelig om tema vi selv forsker på, men iblant går vi andre veier og tråkker nye stier. I ny og ne spiller vi på gode kolleger og samarbeidspartnere, og publiserer innlegg av andre, både fra Campus Ås, og fra universiteter i inn- og utland.

Kontakt: line.nybakken@nmbu.no

Om forfatterne:

Johan Asplund

Johan er førsteamanuensis i skogøkologi, og er interessert hvordan prosesser over og under bakken henger sammen. Han er spesielt opptatt av hvordan variasjoner innom og mellom arter innvirker på disse samspillene. For eksempel, forsker han på hvordan kjemiske forsvarsstoffer påvirker økologiske prosessor. Johan har doktorgrad i økologi fra NMBU (da: UMB), og har sin bakgrunn fra naturforvaltning ved Högskolan i Kalmar. Han har tidligere jobbet ved institutionen för skogens ekologi och skötsel ved Sveriges lantbruksuniversitet (Umeå).

Marit Helene Lie

Marit er førsteamanuensis i naturfag på en lærerutdanning i Oslo (NLA Høgskolen). En viktig hjertesak er at de nyutdannete lærerne skal oppdage gleden og verdien av å ta med seg elevene sine ut i skogen. Marit har tidligere forsket og undervist ved NMBU og er fremdeles tilknyttet forskningsmiljøet ved NMBU. I denne sammenhengen har hun jobbet med mange ulike problemstillinger som effekter av gjødsling på skogbunnen, sammenhenger mellom tidligere tiders skogbruk og dagens forekomst av lavarter, hvor åpen må skogen være for at blåbærlyngen skal trives og hvordan reagerer breddeveksten hos bøk og gran på ulike klimaforhold. Hun har også jobbet flere år som biolog i skogbruket og har god innsikt i norsk skogforvaltning.

Line Nybakken

Line er professor i anvendt skogøkologi, og forsker på kjemisk økologi, altså planters kjemiske respons på omgivelsene rundt (lys, temperatur, næring, CO2 og beite). For tida jobber hun blant annet med hvordan trær reagerer på gjødsling, hvordan produsere mer holdbart furutømmer, og med å finne ut om en kan produsere skogplanter som overlever de første årene i skogen uten giftige plantevernmidler. Hun er også opptatt av bidraget fra trær og soppers forsvarsstoffer til karboninnholdet i skogsjord, og av hvordan lys og temperatur sammen påvirker trærnes tilpasninger til overgangene mellom vekstsesonger (fenologi). Line har sin bakgrunn fra skogfag på NMBU (da: NLH), og har tidligere jobbet ved University of Eastern Finland (Joensuu).

Mikael Ohlson

Mikael har en doktorgrad i skogøkologi fra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) og har siden 1994 vært ansatt som professor ved NMBU. Mikael har en bred interesse for skog og han er for tiden spesielt opptatt av spørsmål som handler om biodiversitet, mykorrhiza og karbonlagring. Andre interesseområder er skoghistorie og skogbrannøkologi.

Yngvild Ransedokken

Yngvild er stipendiat i skogøkologi ved NMBU. Doktorgradsarbeidet hennes undersøker hovedsakelig hvordan planter og sopp bidrar til å binde karbon i jord under ulike skogtyper. Hun er spesielt interessert i hvordan jorda under ulike treslag varierer med hensyn til nedbrytning, karbonbindinger, og sammensetning av soppsamfunn - og hvordan dette påvirkes av treslagsskifte. Yngvild har en bachelor i økologi fra University of Otago (New Zealand) og en master i naturforvaltning fra NMBU.

Powered by Labrador CMS