Tundraen blir varmere og plantene blir høyere

Globale klimaendringer skjer nå. De arktiske økosystemene får mesteparten av det. Her blir det varmere, og våtere. Sett over hele linja. Men hva skjer da med plantene?

Plantene blir høyere

For å studere globale endringer trenger man global data. I en ny stor studie publisert i det renommerte tidsskriftet Nature har forskere samlet data fra 117 ofte fjerntliggende steder på nordiske fjell og på den arktiske tundraen. Ved å analysere trendene i vegetasjonen over tid samtidig som at klima har blitt varmere ser de at den største endringen i vegetasjonen har vært at den blir høyere.

Den arktiske tundraen er ikke ett sted hvor det er lett å være en plante og plantene her blir heller ikke veldig store. Ofte er det kulden og den korte vekstsesongen som begrenser veksten. Men når klimaendringene gjør det varmere, så kan mangelen på vann bli en like stor utfordring. (Foto fra Svalbard: Anders Kolstad, NTNU Vitenskapsmuseet, CC BY-SA 4.0.)

1, 2, 3 grunner til at vegetasjonen blir høyere

1. Plantene vokser seg høyere når det er varmt.

Dette er også tilfellet her. Dette er det samme som vi ser på stueplantene våre: de vokser seg plutselig veldig lange om de flyttes vekk fra vinduet for eksempel. Altså, den samme planten kan se ulik ut avhengig av vekstforholdene.

2. Store planter blir mer dominante.

Disse plantene finnes på stedet fra før, men får nå med et varmere klima en konkurransefordel over mindre arter, og blir derfor mer dominante. Med andre ord, når klima endres så endres også interaksjonene mellom artene. Dette var forunderlig nok ikke en veldig viktig grunn til at vegetasjonen på tundraen har blitt høyere, viste analysene.

3. Nye arter kommer inn

Dette var den viktigste grunnen til at vegetasjonen på tundraen har blitt høyere over tid samtidig med at temperaturen har økt. Det var også den som overasket meg mest. Dette betyr at plantesamfunnene ikke er statiske, men har endret seg i komposisjon. Det er nok ikke snakk om invaderende arter slik vi kjenner det fra mer sydlige eller varmere strøk, men heller at varmekjære arter sprer seg brer om seg lokalt. Når forskere kan se denne typen endringer i naturen nå, og finner at økt temperatur er den viktigste grunnen til disse endringene, så er det grunn til å heve ett kanskje to øyenbryn.

Plantene på den arktiske tundraen har blitt høyere og strekker seg mot himmelen slik som disse polarreverumpene på Svalbard. Dette skyldes høyere temperaturer som en følge og klimaendringene. (Foto: Anders Kolstad, NTNU Vitenskapsmuseet, CC BY-SA 4.0.)

Klima er også vann

En finurlighet i denne studien er at veldig mange ting ved plantene, slik som arealet og nitrogeninnholdet i bladene, var tydelig avhengig av temperatur. Men, og det er et viktig men, effekten ble reversert på de stedene der det ble varmere, men samtidig tørrere. Varmt og tørt kan være like ugunstig som kaldt og fuktig. Men på steder hvor fremtiden bringer et klima hvor det er både varmere og våtere, der kan vi forvente å finne, altså i tillegg til høyere vegetasjon, planter med større og tynnere blad som har mer nitrogen.

Når man står i snødrevet på Svalbard i starten av juli så tenker man ikke først og fremst at tørke er et stort problem. Men noen steder i Arktis vil klimaendringene føre med seg en nedgang i mengden nedbør. Da hjelper det ikke om det samtidig blir varmere. Varmt og tørt kan være like ugunstig for plantevekst som kaldt og fuktig. (Foto: Anders L. Kolstad, NTNU Vitenskapsmuseet, CC BY-SA 4.0.)

Konklusjonen er...

... at temperaturøkningene gjør at naturen endrer seg, og på tundraen er det høyden på vegetasjonen som endrer seg mest. Vi kan forvente mange videre følger av dette, blant annet på snøforholdene og på hvor mye karbon som lagres i økosystemene.

Powered by Labrador CMS