Polhavstoktet-bloggen

Klimaendringene har ført til at isen i Arktis har trukket seg tilbake. Hva skjer med livet i havet når isutbredelsen reduseres og det mer åpent vann? Blir vannet varmt nok til at ulike organismer trives der? Vil det bli mer planktonvekst i nord? Kommer fisk og sjøpattedyr til å vandre inn i de nye isfrie områdene?

Dette er noen av spørsmålene havforskerne ønsker å få svar på under det såkalte Polhavstoktet som dere skal få følge på denne bloggen. Toktet går nord og vest for Svalbard og i et område som ikke dekkes av det årlige økosystemtoktet i Barentshavet.

Havforskerne om bord kartlegger alt fra planteplankton til hvaler og fugler, og de måler temperaturen i havet. Forskerne bruker en rekke redskaper, som planktonhåv eller trål, for å ta prøver. De gjør akustiske målinger med ekkolodd og sonar, og de senker et avansert instrument i vannet for å måle temperatur og saltholdighet.

Forskerne tar også prøver for å analysere næringssalt og planteplankton, og de tar prøver av organismene som lever på havbotnen. Det blir også gjort analyser for å finne eventuell forurensning, og det blir registrert søppel.

Polhavstoktet utgjør feltdelen av Havforskningsinstituttets strategiske initiativ for Arktis (SI_Arctic). Forskningsrådet har bevilget 25 millioner kroner til prosjektet.

(Bildet av forskningsskipet “Helmer Hanssen” på vei ut i isen er tatt av Thomas de Lange Wenneck, begge ved Havforskningsinstituttet.)

Velkommen om bord!

Les de siste nyhetene fra forskning.no
Stillingsmarked
Powered by Labrador CMS