Blogg befolkningshistorie

BEFOLKNINGSHISTORIE

Historiedemografene søker å forstå befolkningens tilstand eller sammensetning tilbake i tid, men også dens utvikling over tid.

Karakteristikker som befolkningsstørrelse, sivilstand, alders- og kjønnssammensetning beskriver befolkningens tilstand på et gitt tidspunkt, og her er folketellinger uvurderlige kilder.

Historiedemografene er i tilegg opptatt av å forklare sammenhengen mellom befolkningsutvikling og økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle sider ved samfunnsutviklingen. Fortiden og de samfunn som en gang var, studeres også gjennom rekonstruerte livsløp, der fødsler, dødsfall, innflytting og utflytting utgjør viktige demografiske begivenheter.

Bloggerne:

Gunnar Thorvaldsen er professor i historie og faglig leder på Registreringssentral for historiske data (RHD) ved verdens nordligste universitet.

Hilde L. Sommerseth har doktorgrad i historie ved Universitetet i Tromsø. Avhandlinga er en komparativ studie av hvordan den samiske og norske befolkningen organiserte sine familiehushold i perioden 1865-1900.

Tor-Ivar Krogsæter har mastergrad i historie fra UiT Norges arktiske universitet og bachelorgrad som faglærer i musikk fra Musikkonservatoriet (UiT). Jobber i dag som vitenskapelig assistent og forsker på Registreringssentral for historiske data.

Powered by Labrador CMS