Suzanne A. Thobro

Jeg er phd-stipendiat i religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet mitt omhandler kartografiske og metageografiske representasjoner i lærebøker i religionsfaget for gymnas/videregående skole, fra 1935 til i dag. Mine interesser innefor religionsvitenskap går i mange retninger, fra antikkens religioner til samtidens religiøse uttrykksformer .

Fellesnevneren er en diskursanalytisk tilnærming i vid forstand. Jeg er i tillegg meget glad i vitenskapsteori og forskningsetikk.

Jeg har også en privat blogg, «Religion og representasjon», hvor jeg skriver om både religion og andre relaterte temaer.

Les de siste nyhetene fra forskning.no