Suzanne A. Thobro

Jeg er phd-stipendiat i religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet mitt omhandler kartografiske og metageografiske representasjoner i lærebøker i religionsfaget for gymnas/videregående skole, fra 1935 til i dag. Mine interesser innefor religionsvitenskap går i mange retninger, fra antikkens religioner til samtidens religiøse uttrykksformer .

Fellesnevneren er en diskursanalytisk tilnærming i vid forstand. Jeg er i tillegg meget glad i vitenskapsteori og forskningsetikk.

Jeg har også en privat blogg, «Religion og representasjon», hvor jeg skriver om både religion og andre relaterte temaer.

Les de siste nyhetene fra forskning.no
Stillingsmarked
Powered by Labrador CMS