Tidsklemma – en blogg om liv, arbeid og juss

Om bloggen

Tradisjonelt har det eksistert klare skiller mellom den rettslige reguleringen av arbeidsliv og familieliv. Det nye, digitale, arbeidslivet gjør imidlertid at vi kan utføre arbeidsoppgaver fra nær sagt hvor som helst, når som helst. Men hva innebærer denne fleksibiliteten for arbeidslivet – og hvilke konsekvenser har den for privat- og familielivet? 

Forskningsprosjektet LaW-BALANCE ved Det juridiske fakultetet på Universitetet i Bergen tar for seg hva skjer med plikter og rettigheter når arbeidsliv og privatliv går over i hverandre. Vi undersøker også hvordan jussen kan fungere som et virkemiddel for å oppnå et inkluderende arbeidsliv.

På denne bloggen skriver vi om aktuelle rettslige utfordringer og om initiativer fra EU, norske myndigheter, arbeidsgivere, fagforeninger og andre for å finne en balanse mellom arbeidslivets plikter og privatlivets utfordringer.

Powered by Labrador CMS