Rus og avhengighet

SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning har en nasjonal rolle innen rusmiddelforskning i Norge. Vi er organisert under Universitetet i Oslo og er lokalisert på Ullevål universitetssykehus.

Vi er et aktivt forskningssenter og på denne bloggen møter du et knippe av SERAFs entusiastiske forskere som skriver om temaer relatert til forskning, rusbruk, statistikk og folkehelse.

Powered by Labrador CMS