Bioenergiforskerne

Norsk Senter for bioenergiforskning skal bidra til bærekraftig produksjon og bruk av bioenergi, industriell innovasjon og forskningsbasert undervisning. Sammen med andre forskningsmiljøer og industri skal senteret utvikle teknologi og systemer innen produksjon og bruk av bioenergi. Senteret eies av Bioforsk, Skog og landskap og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Per Kristian Rørstad, forsker, Norsk senter for bioenergiforskning/UMB

Jeg er ansatt på det strategiske universitetsprogrammet The future role of biomass energy in Norway. Hovedmålet for programmet er å bygge opp kompetanse innen tverrfaglig forskning og undervising knyttet til bioenergi. Det spenner således vidt – fra teknologiske aspekter om hvordan vi kan utnytte biomassen til energiformål på den mest effektive måten til samfunnsvitenskapelige aspekter slik som virkemidler og adferd. Som skogbruker og økonom skal jeg bla. analysere bioenergipolitikken i ulike land og å bidra til å løse ”gåten” om hvorfor norske skogeiere ikke hogger mer enn de gjør – tilveksten i norske skoger er omtrent 2.5 ganger større enn avvirkningen. Det ligger et stort uutnyttet energipotensial i norske skoger! Valget av forskningsområde – og det har vært et valg, jeg startet i den jobben jeg har nå 1. januar 2009 – er selvsagt koblet til de ”verdiene” jeg har. Det er derfor en sammenheng mellom mine faglige interesser og hvordan jeg ønsker at verden skal se ut. Jeg vil likevel ikke kalle meg verken idealist eller fagidiot. Jeg ønsker en mer fornuftig bruk av klodens ressurser og en mer rettferdig fordeling av godene. Olje, gass og kull vil en dag ta slutt, og våre etterkommere fortjener at vi overlever dem alternativer til de fossile kildene. Denne jobben kan vi etter min mening starte på allerede nå.

Erik Trømborg, forsker, dr. scient, Norsk senter for bioenergiforskning/Institutt for naturforvaltning, UMB

Arbeider med verdikjeder for skogbasert bioenergi, økonomi og marked, virkemidler og nasjonal og internasjonal råstofftilgang. Programansvarlig for bachelor i fornybar energi ved UMB. Tiden ellers bruker jeg til familie, ski, jakt og fuglehund.

Hanne K. Sjølie, forsker (PhD) skogøkonomi

Jeg jobber på Institutt for naturforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, hvor jeg er tilknyttet de to forskningsprosjektene Klimatre og ClimPol. I prosjektene arbeider jeg med analyser av hvordan skogbruket og -industrien i Norge kan utvikle seg de neste tiårene, og hvordan ulik bruk av skogen virker inn på det totale klimagassregnskapet. Bør vi hugge mer skog for å bruke mer treprodukter som erstatning for kull og betong, eller bør vi la skogen stå lenger slik at den kan fortsette å ta opp CO2? Vi utvikler økonomiske modeller, såkalte skogsektormodeller, for å analysere disse problemstillingene. Fritiden bruker jeg stort sett på familie, sang, språk og kultur, samt turer i by og mark.

Elin Judit Straumsvåg, kommunikasjonssjef, Norsk senter for bioenergiforskning

Arbeidsoppgaver: kommunikasjon og forskingsformidling. Teoretisk, om ikkje anna, har eg sans for alt frå, kultur – det vera seg litteratur, film, musikk, teater/dans, bildande kunst og reiser. Vin og god mat. Vener og familie. Idrett (ski, skiskyting). Naturopplevingar. Vitskap.

Powered by Labrador CMS