Blogg: dyrk del gro

Om bloggen:

Hei, og velkommen til vår blogg!
Denne bloggen er skrevet til deg som jobber innenfor helsesektoren eller av andre grunner er tett på andre mennesker som lider. Bloggens formål er å fremme åpenhet og kunnskap om hvorfor og hvordan hjelpeyrket påvirker oss, og måter vi kan beskytte oss mot arbeidsrelaterte belastninger på. Dette tror vi kan skape økt mening og glede i arbeidet. Vi vil videreformidle relevant litteratur om temaet, og dele og utforske egne erfaringer og tilbakemeldinger fra andre hjelpere.

Navnet dyrk del gro springer ut fra ideen om at ved å utforske hva som skjer i oss selv i møte med andre, og hva vi trenger for å imøtekomme egne behov (dyrk), samt dele våre erfaringer og føle tilhørighet (del) vil vi utvikle oss og kunne ta vare på oss selv og hverandre i et langt yrkesliv (gro).

Kontakt: Kaja Kaspersen og Henriette Bjarstad.

Powered by Labrador CMS