Blogg Stat og Individ

Om bloggen:

Når er det legitimt at staten griper inn i livet til innbyggerne med makt? Og hvor går grensen mellom familien og myndighetenes ansvar for barn?

På Centre for Research on Discretion and Paternalism ved UiB er vi opptatt av forholdet mellom staten og individet. Vi studerer hvordan statens utøver makt overfor innbyggerne og hvordan slike inngrep blir rettferdiggjort. Dette er en viktig problemstilling i moderne velferdsstater som den norske, for eksempel innenfor rettsvesenet, helsevesenet og barnevernet.

Vår forskning har et særlig fokus på hvordan myndighetene ivaretar barns rettigheter. Gjennom barnevernssystemet kan staten begrense foreldrerettighetene eller overta omsorgen for barn. Dette er svært sterke inngrep som har store konsekvenser for barna og foreldrene som er involvert. Dette er også komplekse saker, der de som skal ta beslutninger må utøve skjønn og balansere ulike hensyn mot hverandre.

Hos oss jobber forskere fra ulike fagområder som statsvitenskap, sosiologi, filosofi og rettsvitenskap. Vi er internasjonale og sammenligner Norge med andre land for å forbedre vår forståelse av makt, beslutninger og legitimitet i velferdsstaten og barnevernssystemet. Senteret er finansiert av Norges forskningsråd og Det europeiske forskningsrådet. Les mer på: https://www.discretion.uib.no/

Les mer på våre nettsider eller meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.

(Foto: Katre Luhamma)

Powered by Labrador CMS