Erik Oddvar Eriksen

Professor og senterleder, ARENA Senter for europaforskning

ARENA er et forskningssenter ved Universitetet i Oslo. Forskningen ved senteret tar for seg de politiske integrasjonsprosessene i Europa.

Eriksens forskningsområder er i hovedsak politisk teori, demokratisk styring (governance), offentlig politikk, europeisk integrasjon og forutsetningene for post-nasjonalt demokrati.

Powered by Labrador CMS