Blogg en-verden-av-naturtyper

Heidrun A. Ullerud blogger om naturkartlegging

Jeg er stipendiat på Naturhistorisk Museum i Oslo, og forsker på hvordan man på best mulig måte kan systematisere og kartlegge norsk natur. Slike naturtypekart gir oss informasjon om hva slags natur vi har, hvor mye vi har av den og gjør at vi kan følge med på hvordan den endrer seg. Det er informasjon som er nyttig for mange i dagens samfunn.

Systemet Natur i Norge (NiN) setter naturen i system slik at den kan kartlegges. NiN er hovedfokuset i mitt arbeid. I tillegg til å undersøke hvordan NiN fungerer, skal jeg prøve å finne måter som gjør at vi kan kartlegge mer effektivt med de ressursene vi har.

Jeg har mastergrad i naturforvaltning fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU, tidligere UMB). Masteroppgaven min var ferdig våren 2013, og omhandlet utbredelsesmodellering av vegetasjonstyper. På denne bloggen vil jeg gi innblikk hvordan verden ser ut gjennom mine naturkartlegger-øyne og i min forsker-hverdag.

Se tidligere blogginnlegg på: https://naturtyper.wordpress.com/

Powered by Labrador CMS