Blogg Matkultur og matopplevelser

Matkultur og matopplevelser

Matkultur er et vidt begrep. Temaet beveger seg mellom natur- og kulturvitenskap i fortid og nåtid. Produksjon, foredling, konservering og forbruk av mat står sentralt, og også hvordan dette påvirkes av endringer i samfunnet.

Kan vi lære noe av våre forfedre og -mødres nøysomhet? Kan vi bidra til bærekraftig produksjon og forbruk? Kan vi redusere matsvinn? Kan vi utvikle næringer og nye produkt som bidrar til å sikre natur- og kulturverdier? Kan bærekraftige matopplevelser være et slikt produkt?

Disse spørsmålene kan gjenspeile noe av tematikken som vil omhandles i denne bloggen.

Eva Narten Høberg, forsker i NIBIO, avdeling for utmarksressurser og næringsutvikling, er ansvarlig for bloggen. Gjestebloggere kan også dukke opp.

Powered by Labrador CMS