Blogg: Plantepressa

Plantepressa

Stopp pressa! NINA-botanikerne er på nett!


Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kanskje landets største fagmiljø av botanikere og planteøkologer. Plantene havner ofte litt i skyggen av temaer som store rovdyr, humledød og hvaler med plast i magen. Men plantene danner grunnlaget for de aller, aller fleste økosystemer på jorda, så økologisk sett spiller de en helt avgjørende rolle. Uten planter – ingen natur. I denne bloggen vil vi skrive om smått og stort fra vår forskningshverdag i botanikkens verden.


NINAs botanikere og planteøkologer jobber med alt fra blomster og trær til lav, moser og sopp. Vi har ulike innfallsvinkler som spenner fra generell økologi og studier av enkeltarter, plantepopulasjoner og hele plantesamfunn – og hvordan disse fordeler seg i landskapet – til systematikk, genetikk og restaurering av natur. Vi studerer hvordan plantene påvirkes av klimaendringer, endret arealbruk, skjøtsel og fremmede arter – for å nevne noe. For ikke å snakke om hvordan planter påvirker, og blir påvirket av, andre organismer. Dette mangfoldet kommer denne bloggen til å gjenspeile.

Powered by Labrador CMS