Mykoklanen

Gjær og mugg, ugh ugh ugh! Mykoklanen er Veterinærinstituttets mykologer. Vi hører til Seksjon for mykologi (mykologi er læren om sopp).

Ansvarsområdet vårt er innenfor mykologi knyttet til mat- og fôr, infeksjoner og miljø. Vi jobber både med mikroskopiske sopper (gjær & mugg) og oomyceter (eggsporesopper). Noen av de soppene vi jobber med produserer giftstoffer (mykotoksiner). På Veterinærinstituttet har vi også kompetanse på mykotoksiner og mykotoksikologi og dette fagklusteret er unikt for Veterinærinstituttet. Forskningen vår på dette området gjøres gjennom forskningsgruppen FUNtox – fungi & toxinology.

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk beredskaps- og forskningsinstitutt med fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd, mat- og fôrtrygghet som kjerneområder. Veterinærinstituttet er myndighetenes viktigste kunnskapsleverandør ved forebygging, rådgivning, oppklaring og håndtering av alvorlige smittsomme sykdommer hos fisk og landdyr og zoonoser og bistår også i forebygging og håndtering av kriser forårsaket av helseskadelige forbindelser og smittestoffer i fôr og mat.

Bloggere er:

Ida Skaar, seksjonsleder: Jeg er utdannet veterinær og har min fagkompetanse innen mykologi. Forskningsfeltet har vært muggsopp i mat, vann og fôr i tillegg til medisinsk mykologi relatert til dyr til lands og til vanns.

Trude Vrålstad, forsker: Jeg er utdannet biolog med doktorgrad i mykologi fra Universitetet i Oslo. Siden 2005 har jeg jobbet som forsker i mykologi ved Veterinærinstituttet med fokus på forskning på og molekylær diagnostikk av sykdomsfremkallende og giftige sopp. Jeg jobber spesielt mye med krepsepest.

Hege H. Divon, forsker: Jeg er utdannet molekylærbiolog med hovedkompetanse innen molekylært samspill mellom planter og sopp. Ved Veterinærinstituttet jobber jeg spesielt med Fusarium og med å forstå hvordan soppens gener bidrar til å fremkalle sykdom.