Blogg: Insektøkologene

Insektøkologene

Vi er en liten, men entusiastisk forskergruppe innenfor temaet insektøkologi og bevaringsbiologi, med base på Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning på NMBU. Vi studerer insekter: hvordan de lever, hvordan de bidrar i naturens store samspill og ikke minst - hvorfor vi trenger dem.

Gruppa består for øyeblikket av to professorer; Tone Birkemoe og Anne Sverdrup-Thygeson, en doktorgrads-student; Ross Wetherbee og om lag 10 masterstudenter.

I tillegg har vi med to forskere i professor II-stillinger, Nina Trandem og Paal Krokene fra Norsk Institutt for Bioøkonomi på Campus Ås; professor Gro Vang Amdam som holder til på Arizona State University i vinterhalvåret, forsker Daniel Münch, en tekniker; Tone Granerud, samt flere assosierte insektglade forskere.

Vi holder også kontakten med våre tidligere doktorgradsstudenter Hanne Eik Pilskog (nå HiØ) og Rannveig Jacobsen (nå NINA). Flere av disse vil bidra på bloggen, men først og fremst er det Tone Birkemoe, Anne Sverdrup-Thygeson og Rannveig Jacobsen som skriver.

Kontakt: anne.sverdrup-thygeson@nmbu.no

Om forfatterne:

Tone Birkemoe: Tone er professor i entomologi ved NMBU. Hun har vært fascinert av insekter hele livet og har jobbet med alt fra hodelus til spretthaler – insektenes små jordlevende slektninger. Nå er Tone spesielt opptatt av hvilken betydning insekter har i økosystemet og deres samspill med andre artsgrupper som planter, lav og sopp. Særlig er det insekter knyttet til død ved og deres betydning for sopp og nedbrytning som fascinerer.

Anne Sverdrup-Thygeson: Anne er professor i bevaringsbiologi ved NMBU, og vitenskapelig rådgiver i NINA. Anne er opptatt av insekter i skog og i trær, og hvordan skogbruk påvirker skogens arter og dermed også de økosystemtjenestene de gir oss. Hun begeistres særlig av det skjulte artsmangfoldet, som insekter og sopp i gamle og døde trær. Anne har ansvaret for et nasjonalt overvåkingsprogram for hule eiker, som er en Utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Hun har skrevet boka Insektenes planet – om alle de rare, nyttige og fascinerende småkrypene vi ikke kan leve uten, som kom ut i 2018. Du finner mer info om Anne på hennes hjemmeside.

Rannveig Jacobsen: Rannveig har doktorgrad i økologi fra MINA ved NMBU, og forsket da på samspillet mellom insekter og sopp i døde trær, med særlig fokus på spredning. Nå jobber hun som forsker i NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, der hun håper å få jobbe mer med skogøkologi og gjerne med de aller kuleste studieorganismene; insekter!

Powered by Labrador CMS